เที่ยวเทศกาลในเมืองภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีประวัติมีมายาวนานเนื่องจากส่วนมากแล้วประชากรในจังหวัดสืบเชื้อสายมาจากชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดแห่งนี้ ภูเก็ตมีลักษณะเป็นเกาะซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ 543.34 ตารางกิโลเมตรอยู่ในลำดับที่ 76 ของโลก ซึ่งมีชายหาดและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย รวมถึงเทศกาลต่างๆในจังหวัดซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก งานตรุษจีน ในตัวเมือง ภูเก็ตมีงานตรุษจีนที่เป็นงานใหญ่มากอีกแห่งหนึ่งซึ่งทางเทศบาลเมืองภูเก็ตได้จัดงานขึ้นในช่วง 3 วันสุดท้ายของวันตรุษจีนซึ่งการท่องเที่ยวได้โปรโมทนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมเทศกาลใหญ่นี้ซึ่งมีการจัดขึ้นบริเวณถนนกลาง ถนนสายประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ของเมือง ซึ่งระหว่างทางจะเห็นการแห่ฉลองและม้าทรงต่างๆ งานประเพณีไหว้เทวดา เป็นประเพณีที่ชาวเมืองจัดขึ้นตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ

Continue reading »