ล่องเขื่อนรัชประภา เสน่ห์ความงามของขุนเขาและสายน้ำ

เขื่อนรัชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน มีความงามและเสน่ห์ตรงที่มีน้ำที่ใสเป็นสีเขียวน้ำทะเลน่าเล่นมากอีกทั้งยังมีบรรยากาศโดยรอบเป็นภูเขาและหน้าผาที่มีลักษณะเหมือนกับ กุ้ยหลินของจีน ทำให้บริเวณเขื่อนรัชประภาได้รับฉายาว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองไทย เขื่อนรัชประภา สร้างเพื่อปิดกั้นลำน้ำคลองแสง เพื่อใช้ในการทำเกษตรในหน้าแล้งและลดปัญหาน้ำป่า อยู่บริเวณพื้นที่ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก มีลักษณะเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สูง 94 เมตร ความยาวสันเขื่อน 761

Continue reading »