อ่าวท่าเลนล่องเรือชมป่าชายเลน ของกระบี่

ในจังหวัดกระบี่ก็มีที่ท่องเที่ยวมากมายนอกจาก ทะเล ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ อ่าวท่าเลน ซึ่งเป็นบริเวณเขตป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของไทย เป็นสถานที่พักผ่อนย่อนใจของนักท่องเที่ยวที่อยากชมความงดงามของธรรมชาติรวมถึงระบบนิเวศของป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ไว้ หากใครเบื่อการนั่งชิลริมชายหาด ลองหันมาเดินเล่นกินลมชมวิวป่าชายเลนที่ อ่าวท่าเลน อ่าวท่าเลน เป็นอ่าวขนาดเล็กและเงียบสงบ ห่างจากตัวเมืองกระบี่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 35 กิโลเมตร อ่าวแห่งนี้มีความเป็นธรรมชาติมากเนื่องจากยังไม่มีผู้รุกล้ำเข้าไป ทำให้ป่าไม้ ป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์มากท่ามกลางทะเลที่เงียบสงบ เส้นทางที่มีภูเขาโอบล้อมทั้งสองด้าน ผ่านสายน้ำอันนิ่งสงบจนไปออกสู่ป่าโกงกาง และไปถึงลากูน

Continue reading »