คลองสังเน่ห์ จังหวัดพังงา

ภาคใต้ของไทยนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทะเล เกาะต่างๆ ซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่แห่งที่เป็นท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอย่างเช่น คลองสังเน่ห์ คลองธรรมชาติและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อย่างมาก คลองสังเน่ห์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นคลองเล็กๆ ที่มีความยาวไม่มากนัก ซึ่งมีต้นน้ำมาจากเขาบางเต่าก่อนจะไหลลงแม่น้ำตะกั่วป่า พื้นที่ของคลองสังเน่ห์นั้นยังมีป่าไม้เล็กๆที่อุดมสมบูรณ์อย่างมาก ซึ่งเป็นป่าดิบชื้นที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติรวมถึงมีพรรณไม้นานาชนิด บางชนิดเป็นพรรณไม้เก่าแก่และหายากในพื้นที่ป่าคลองสังเน่ห์ โดยพรรณไม้ในป่านี้จะมีความแปลกไปตามการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลภายในคลอง ป่าคลองสังเน่ห์จัดว่ามีเสน่ห์และความอุดมสมบูรณ์จนได้รับฉายาว่า Little Amazon ซึ่งป่ายังคงความสมบูรณ์ไม่เปลี่ยนแปลงเลย

Continue reading »

เกาะเต่า

เกาะเต่าเป็นตำบลหนึ่งของเกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 2 เกาะ คือเกาะเต่าและเกาะนางยวนที่นี่เป็นอีกหนึ่งเกาะที่มีท้องทะเลที่สวยงามแห่งอ่าวไทย เป็นที่รู้จักและนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากมายส่วนใหญ่คนที่มาเกาะเต่า มักจะนิยมมาดำน้ำ เพราะที่นี่ถือเป็นสวรรค์ของการดำน้ำ ที่ไม่แพ้ที่แห่งใดในโลก นักดำน้ำทั่วโลกรู้จักดีในความงดงาม และความมีสีสันของโลกใต้ทะเล ไม่ว่าจะเป็นฝูงปลา และปะการังใต้พื้นน้ำนับได้ว่าเกาะเต่า เป็นเกาะที่มีปะการังสวยงามมากที่สุดในฝั่งทะเลอ่าวไทยเลยก็ว่าได้ลักษณะรอบๆเกาะของเกาะเต่า จะเว้าแหว่งเกิดเป็นอ่าวน้อยใหญ่ ถึง 11 อ่าว 10

Continue reading »