คลองสังเน่ห์ จังหวัดพังงา

Posted by

ภาคใต้ของไทยนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทะเล เกาะต่างๆ ซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่แห่งที่เป็นท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอย่างเช่น คลองสังเน่ห์ คลองธรรมชาติและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อย่างมาก คลองสังเน่ห์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นคลองเล็กๆ ที่มีความยาวไม่มากนัก ซึ่งมีต้นน้ำมาจากเขาบางเต่าก่อนจะไหลลงแม่น้ำตะกั่วป่า พื้นที่ของคลองสังเน่ห์นั้นยังมีป่าไม้เล็กๆที่อุดมสมบูรณ์อย่างมาก ซึ่งเป็นป่าดิบชื้นที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติรวมถึงมีพรรณไม้นานาชนิด บางชนิดเป็นพรรณไม้เก่าแก่และหายากในพื้นที่ป่าคลองสังเน่ห์ โดยพรรณไม้ในป่านี้จะมีความแปลกไปตามการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลภายในคลอง ป่าคลองสังเน่ห์จัดว่ามีเสน่ห์และความอุดมสมบูรณ์จนได้รับฉายาว่า Little Amazon ซึ่งป่ายังคงความสมบูรณ์ไม่เปลี่ยนแปลงเลย

ซึ่งคลองสังเน่ห์นั้นมีบริการนั่งเรือแพชมความสวยงามของป่าไม้ เช่น ต้นไทรอายุกว่า 100 ปี ซึ่งมีกิ่งก้านแผ่ขยายลงมา บางต้นมีเถาวัลย์ห้อยย้อยลงมาเรียบไปตามลำน้ำทีความสวยงามเหมือนกับกำลังผจญภัยในป่าดงดิบ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพืนป่านี้ ไฮไลท์อย่างหนึ่งนั่นคือ ภายในป่ายังเต็มไปด้วยงูนานาชนิด เช่น งูเขียว, งูปล้องทอง, งูเหลือม, งูหลาม ให้ชมซึ่งงูเหล่านี้จะนอนขดบนต้นไม้ ตามกิ่งไม้ต่างๆ ซึ่งในช่วงกลางวันงูจะนอนหลับนิ่งซึ่งไม่เป็นอันตราย นอกจากงูแล้วยังมีสัตว์อื่นๆอีก เช่น นกเงือกสัตว์สงวนหายากที่พบมากในป่านี้ ซึ่งการล่องแพตามลำน้ำ จะให้บริการโดยเรือของชาวบ้านแถบนั้นและซึ่งเป็นการพายเรือล่องตามลำน้ำ ไม่ใช้เครื่องยนต์รบกวนสัตว์เลย