เที่ยวเทศกาลในเมืองภูเก็ต

Posted by

จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีประวัติมีมายาวนานเนื่องจากส่วนมากแล้วประชากรในจังหวัดสืบเชื้อสายมาจากชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดแห่งนี้ ภูเก็ตมีลักษณะเป็นเกาะซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ 543.34 ตารางกิโลเมตรอยู่ในลำดับที่ 76 ของโลก ซึ่งมีชายหาดและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย รวมถึงเทศกาลต่างๆในจังหวัดซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

งานตรุษจีน ในตัวเมือง ภูเก็ตมีงานตรุษจีนที่เป็นงานใหญ่มากอีกแห่งหนึ่งซึ่งทางเทศบาลเมืองภูเก็ตได้จัดงานขึ้นในช่วง 3 วันสุดท้ายของวันตรุษจีนซึ่งการท่องเที่ยวได้โปรโมทนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมเทศกาลใหญ่นี้ซึ่งมีการจัดขึ้นบริเวณถนนกลาง ถนนสายประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ของเมือง ซึ่งระหว่างทางจะเห็นการแห่ฉลองและม้าทรงต่างๆ

งานประเพณีไหว้เทวดา เป็นประเพณีที่ชาวเมืองจัดขึ้นตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 1 ตามปฏิทินจีนซึ่งจัดขึ้นหลังจากวันตรุษจีน 9 วัน เป็นพิธีมงคลเก่าแก่ที่จัดขึ้นของชาวไทยเชื้อสายจีน โดยการบูชาเทวดา ซึ่งชาวภูเก็ตจะจัดของไหว้มงคลต่างๆ และสัญลักษณ์เด่นในการไหว้คือต้นอ้อย 1 คู่ โดยจะเริ่มไหว้ในช่วงเวลาตี3 ถึง 6 โมงเช้า แล้วรอจนพระอาทิตย์ขึ้นเป็นอันเสร็จพิธี

งานท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี มีการจัดงานเฉลิมฉลอง มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สองวีรสตรีสามารถปกป้องเมืองถลางให้รอดพ้นจากข้าศึกและสดุดีในวีรกรรมของท่าน ซึ่งในงานเราจะเห็นขบวนแห่ที่สวยงามไปตามถนนถลางซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจอย่างมาก