เกาะตาชัย สวรรค์ทะเลไทย

Posted by

ท่องเที่ยวทางภาคใต้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะแถบทะเลซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเที่ยวทะเลแถบทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยซึ่งจะมีความสวยงามอย่างมาก โดยเฉพาะเกาะตาชัยซึ่งมีความสวยงามระดับโลกที่นักท่องเที่ยวชอบมายืนที่แห่งนี้

เกาะตาชัย ตั้งอยู่บริเวณทางเหนือสุดของหมู่เกาะสิมิลัน เป็นเกาะที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ของปะการังมากจึงทำให้เกาะตาชัยเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้น แต่ด้วยความงามของมันอาจจะทำให้ระบบนิเวศบริเวณนั้นอาจเสื่อมโทรมได้ในอนาคต ทำให้เกาะตาชัยขึ้นทะเบียนอยู่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและเปิดบริการเพียง 3 เดือนเท่านั้นซึ่งจะเป็นช่วงฤดูร้อนและเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของไทย การท่องเที่ยวเกาะตาชัยนั้น จะเที่ยวได้เพียงไปเช้าเย็นกลับ จะไม่มีร้านอาหารหรือที่พักบนเกาะ เนื่องจากเป็นเกาะขนาดเล็กและเกาะใหม่ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างที่พักใดๆ เพื่อรักษาสภาพของระบบนิเวศในทะเล

เกาะตาชัยมีลักษณะเป็นหาดทรายขาว เม็ดละเอียด ทอดยาวกับผืนน้ำราว 700 เมตร สามารถเดินชมความงามรอบชายหาดได้ เกาะตาชัยนั้นมีความสวยงามและน้ำทะเลที่ใสสีฟ้าครามจนเห็นปะการังซึ่งยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงทำให้ทางการท่องเที่ยวต้องอนุรักษ์ไว้ จึงมีการเปิดหาดแค่ 3 เดือนช่วง กุมภาพันธ์-เมษายน หลังจากนั้นเกาะจะปิดเป็นเวลา 6 เดือนเพื่อฟิ้นฟูสภาพปะการังและระบบนิเวศรอบเกาะ สำหรับใครที่อยากมาเที่ยวเกาะตาชัยก็มีกิจกรรมมากมาย เช่น กิจกรรมเดินป่าดูปูน้ำจืด ปูไก่ ที่มีลักษณะสีแดงสด และกิจกรรมดำน้ำดูปะการังในจุดที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้