ล่องเขื่อนรัชประภา เสน่ห์ความงามของขุนเขาและสายน้ำ

Posted by

เขื่อนรัชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน มีความงามและเสน่ห์ตรงที่มีน้ำที่ใสเป็นสีเขียวน้ำทะเลน่าเล่นมากอีกทั้งยังมีบรรยากาศโดยรอบเป็นภูเขาและหน้าผาที่มีลักษณะเหมือนกับ กุ้ยหลินของจีน ทำให้บริเวณเขื่อนรัชประภาได้รับฉายาว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองไทย

เขื่อนรัชประภา สร้างเพื่อปิดกั้นลำน้ำคลองแสง เพื่อใช้ในการทำเกษตรในหน้าแล้งและลดปัญหาน้ำป่า อยู่บริเวณพื้นที่ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก มีลักษณะเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สูง 94 เมตร ความยาวสันเขื่อน 761 เมตร สามารถจุน้ำได้ 5,638 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งใช้เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยในแต่ละปีสามารถจ่ายไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 554 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เริ่มสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2525 แล้วเสร็จเดือนกันยายน พ.ศ.2530 โดยตอนแรกใช้ว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช (รัชการที่ 9) ได้พระราชทานชื่อใหม่ว่า เขื่อนรัชประภา ซึ่งแปลว่า แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร

ทัศนียภาพโดยรอบบริเวณเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ สวยสดงดงาม และสงบร่มรื่น เหมาะแก่การไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวปีละกว่า 70,000 คน ให้เดินทางมาเยี่ยมชมเขื่อนรัชประภา พื้นที่อ่างเก็บน้ำมีทัศนียภาพอันงดงาม ประกอบด้วยยอดเขาหินปูนที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมามากมาย ภายในอ่างเก็บน้ำมีที่พักและกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อน ซึ่งอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาสก ซึ่งน้ำที่ใสสีเขียวน้ำทะเลสวยงามและผาหินสลับชั้นโดยรอบทำให้ได้รับขนานนามว่า เป็นกุ้ยหลินแห่งเมืองไทย